Ładny Gips

Dekoracje wnętrz

Adaptacja podstrysza do celów mieszkaniowych

Wśród mniej bijących po kieszeni wybiegów na osiągnięcie ekstra przestrzeni lokalowej może być przeróbka dostępnego ale nie wykorzystywanego poddasza. Nie jedno młode małżeństwo musi mieszkać z rodzicami do czasu aż zbiorą kapitał wystarczający na zakup samodzielnego lokalu. W naszym państwie większość młodych małżeństw musi pomieszkiwać przy rodzicach, a przebudowa podstrysza…

Czytaj dalej

Charakter mieszkania, a charakter gospodarza

Na dobry rozum chyba ktokolwiek z ludzi liczy na to by jego prywatne lokum w jakiś tam określony sposób potrafiło wyrażać cechy ich osobowości i w ten sposób wyróżniało się od wszelkich mieszkań innych ludzi. Analogicznie jak pod szeregiem pozostałych względów także pod kątem urządzania lokalu większość na osób nieustannie…

Czytaj dalej

Pomysły na sztukaterię

Wizytując historyczne kamienice bądź pozostałego typu gmachy postawione jeszcze przed wojną nieraz rzucają się nam w oczy niezwykłe upiększenia, które widujemy na murach oraz na sufitach. Noszą one nazwę sztukaterii. Ludzie rozdzielają się mniej więcej na takich, którzy optują za ascetycznymi formami jak również takich jacy nade wszystko przedkładają zbytek…

Czytaj dalej